Photo by Bar Gordon

Photo by Bar Gordon

Photo by Bar Gordon

קצת עלינו

הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטת תל־אביב כבר רגילים שבכל חמישי בערב צלילים יוצאי דופן עולים מבניין וולפסון. שם, בין הכתות והמעבדות, מנגנת תזמורת של כשבעים נגני כלי נשיפה וכלי הקשה. זוהי תזמורת האגודה, שפועלת בקמפוס החל משנת 2007.

התזמורת הוקמה כדי להיות בית מוזיקלי עבור הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטת תל־אביב. ואכן, בתזמורת יש ייצוג למגוון הפקולטות: רפואה, מדעים מדויקים, מדעי החברה, מדעי הרוח ועוד. 

רפרטואר התזמורת מורכב ממוזיקה קלאסית לצד יצירות מודרניות לתזמורת כלי נשיפה, חלקן מנוגנות ע"י התזמורת בביצועי בכורה. הקונצרטים שלנו נערכים באוניברסיטת תל־אביב ובמקומות שונים בארץ.

התזמורת היא מועדון חברתי של אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל-אביב. היא ארגון ללא מטרות רווח, והנגינה בה היא בהתנדבות מלאה. כל ההכנסות מהקונצרטים מיועדות להמשך פעילות התזמורת.

שלחו לנו מייל כדי להגיש מועמדות להצטרפות לתזמורת.

מנצח: אורי רייסנר

מנהל: אלון מזרחי

צוות הניהול: אורי דגן, עדי ליכטנשטיין ויונתן ששון

מייסד התזמורת ומנהלה הראשון: ירון כרמי

מנהל התזמורת בשנים 2014–2021: סער בן שמאי

עיצוב האתר: הדס יברכיהו